Een frisse blik op uw facilitaire diensten is een goede zaak!

Over ank facility services

ANK Facility Services is een betrouwbaar en betrokken schoonmaakbedrijf. Wij werken in principe alleen met opdrachtgevers die onze zorg voor de omgeving waarin we leven delen. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij geloven niet dat je in alles het beste kan zijn, maar wat we doen, doen we goed! We staan niet alleen dicht bij de klant door korte lijnen als het gaat om persoonlijk contact, maar ook denken we graag met u mee. We zijn continu bezig om onze diensten te verbeteren. We streven naar continuïteit door een samenwerking aan te gaan waarbij wij van meet af aan duidelijk de behoefte van de klant in kaart brengen. ANK Facility Services zorgt ervoor dat u op schoonmaak gebied volledig wordt ontzorgd.

Ervaren en gescreend personeel

De mensen die door ons ingezet worden bij uw bedrijf, zijn stuk voor stuk ervaren in hun vakgebied en zijn ondermeer geselecteerd op hun passie voor het werk wat ze doen. Omdat onze mensen hun werk doen in uw organisatie, hebben wij hen tevens gescreend, ondermeer door het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Tevens laten wij ze een integriteitsverklaring tekenen, waarin we vastgelegd hebben, dat zij geheimhoudingsplicht hebben over hetgeen zij tijdens hun werkzaamheden bij opdrachtgevers zien en horen.

Ook hebben wij kwaliteitsmedewerkers in dienst. Deze lopen regelmatig controlerondes om te toetsen of alles conform de gemaakte afspraken gebeurt. Dit kan overigens, indien gewenst, ook door externe partijen worden gedaan.